Π16ΘΕΗΔ7-2021 – ΑΔΑ: ΩΖΛΧ46907Θ-ΡΕ3

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ7-2021
Ημερομηνία: 09/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2021 07:53:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΛΧ46907Θ-ΡΕ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου