Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1998/2021 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΘ3446907Θ-ΩΦ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1998/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 09:41:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ3446907Θ-ΩΦ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου