Π16ΘΕΗΔ8-2021 – ΑΔΑ: ΩΣΥΙ46907Θ-14Ζ

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ8-2021
Ημερομηνία: 09/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2021 07:54:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΥΙ46907Θ-14Ζ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου