Π16Θ28-2021 – ΑΔΑ: ΩΧΩΠ46907Θ-2Κ5

Θέμα: Π16Θ28-2021
Ημερομηνία: 07/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2021 12:17:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩΠ46907Θ-2Κ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου