αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: Ω8Χ246907Θ-ΞΞΣ

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 12/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2021 13:59:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Χ246907Θ-ΞΞΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου