Π16ΘΕΗΔ6-2021 – ΑΔΑ: Ω10Μ46907Θ-ΚΞΡ

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ6-2021
Ημερομηνία: 09/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2021 07:52:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω10Μ46907Θ-ΚΞΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου