Π16Θ42-2021 – ΑΔΑ: Ω0ΡΣ46907Θ-ΒΙ1

Θέμα: Π16Θ42-2021
Ημερομηνία: 07/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2021 15:03:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΡΣ46907Θ-ΒΙ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου