ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS & WOLF – ΑΔΑ: 9Ε7Τ46907Θ-7ΘΠ

Θέμα: ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ OLYMPUS & WOLF
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 14:06:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε7Τ46907Θ-7ΘΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου