ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΥΥ346907Θ-7Η3

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 07/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2021 11:16:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΥ346907Θ-7Η3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου