Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2094/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΤΡ146907Θ-ΞΞΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2094/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 10:29:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΡ146907Θ-ΞΞΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου