Π16Θ38-2021 – ΑΔΑ: 6Ψ4Ε46907Θ-ΑΛΒ

Θέμα: Π16Θ38-2021
Ημερομηνία: 07/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2021 14:40:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ4Ε46907Θ-ΑΛΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου