Π16ΘΕΗΔ9-2021 – ΑΔΑ: 6ΩΙ446907Θ-ΥΘΦ

Θέμα: Π16ΘΕΗΔ9-2021
Ημερομηνία: 09/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/07/2021 07:55:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙ446907Θ-ΥΘΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου