Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1998/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΗΡΗ46907Θ-ΒΞΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1998/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 09:17:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡΗ46907Θ-ΒΞΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου