Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2589/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΙΟΑ46907Θ-ΞΡΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2589/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 27/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2021 09:13:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΟΑ46907Θ-ΞΡΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου