παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: ΩΞΔΜ46907Θ-ΗΥ6

Θέμα: παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 25/06/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/06/2021 09:14:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΔΜ46907Θ-ΗΥ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου