ΧΕ-578 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4745/20 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-20 ) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/10-12-2020 ΘΕΗΔ8 & Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3 – ΑΔΑ: 9Δ3Θ46907Θ-87Γ

Θέμα: ΧΕ-578 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4745/20 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-20 ) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/10-12-2020 ΘΕΗΔ8 & Ν.4764/2020 Αρθ.33 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/09-04-2021 Θ3
Ημερομηνία: 12/05/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 19:12:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ3Θ46907Θ-87Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου