Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 653/2020 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΠΨΙ46907Θ-ΙΥΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 653/2020 πράξης.
Ημερομηνία: 25/02/2021 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/02/2021 10:24:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΨΙ46907Θ-ΙΥΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου