ΧΕ-1886 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK Α – Β 2020 ,CLAWBACK A 2021 (2532.04) , REBATE A – B -Γ- Δ 2020 , REBATE A – B 2021 – ΑΔΑ: 97ΦΕ46907Θ-ΔΦΧ

Διαβάστε περισσότερα