ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας λειτουργεί Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο είναι Δημόσιο Ι.Ε.Κ. που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Η Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών λειτούργησε σαν Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή από το 1987 έως το 2000 (336 απόφοιτοι). Από το 2000 έως το 2007 λειτούργησε ως ΤΕΕ Α Κύκλου (119μ απόφοιτοι). Το χρονικό διάστημα 2007-2015 μετονομάστηκε σε ΕΠΑ.Σ (170 απόφοιτοι) και από το 2015 έως σήμερα λειτουργεί ως Δ.Ι.Ε.Κ. (103 απόφοιτοι εκ των οποίων οι 35 έχουν λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Σκοπός της Σχολής είναι η θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των σπουδαστών παρέχοντάς τους τίτλο σπουδών επιπέδου 5 το οποίο  τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν στους παρακάτω τομείς απασχόλησης:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Δημόσιες και Ιδιωτικές Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
  • Κέντρα Υγείας
  • Μονάδες Πρώτων Βοηθειών (γηπέδων, βιομηχανιών, εργοταξίων κτλ.)
  • Οίκους Ευγηρίας
  • Κέντρα Αποκατάστασης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες
  • Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας
  • ΚΕΕΛΠΝΟ
  • Μαιευτήρια
  • Ιατρεία Ασφαλιστικών Φορέων

Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. Από την υποχρέωση της Πρακτικής Άσκησης απαλλάσσονται όσοι έχουν 120 ημερομίσθια εργαζόμενοι ως Βοηθοί Νοσηλευτές.

Στους καταρτιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ  για να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Οι απόφοιτοι σχολών συναφούς ειδικότητας(ΤΕΕ Α Κύκλου, ΕΠΑΛ,  ΕΠΑ.Σ) έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Γ εξάμηνο σπουδών και πριμοδοτούνται με 150 μόρια σε διαγωνισμούς πρόσληψης του ΑΣΕΠ.

Η Σχολή συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο. Η Διοίκηση, η Νοσηλευτική Διεύθυνση, το Νοσηλευτικό και το Ιατρικό προσωπικό στηρίζουν ενεργά την προσπάθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής για να προετοιμάσει το Βοηθό Νοσηλευτή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις εργασιακές απαιτήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ.


Διεύθυνση:  Ιωαννίδου 6
Τηλέφωνο:  2221088448
Ε-mail: diek.gnx@gmail.com