ΧΕ-2327 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2273/2023 – ΑΔΑ: ΨΠΟ246907Θ-3Φ3

Θέμα: ΧΕ-2327 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2273/2023
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:38:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΟ246907Θ-3Φ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου