Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2774/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΙ7146907Θ-ΑΥΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2774/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 13:41:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ7146907Θ-ΑΥΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου