ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID – ΑΔΑ: 6ΣΚΥ46907Θ-ΦΔ4

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID
Ημερομηνία: 08/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2023 13:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΚΥ46907Θ-ΦΔ4
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου