Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών στον ΚΑΕ 1311.01 – ΑΔΑ: 69Κ646907Θ-ΨΟΡ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών στον ΚΑΕ 1311.01
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 09:04:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Κ646907Θ-ΨΟΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου