ΧΕ-1890 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 724/2023 – ΑΔΑ: ΨΛΔΘ46907Θ-4ΡΚ

Θέμα: ΧΕ-1890 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 724/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2023 09:12:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΔΘ46907Θ-4ΡΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου