Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 72/2023πράξη. – ΑΔΑ: 6ΛΖΠ46907Θ-ΠΤΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 72/2023πράξη.
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2023 08:09:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖΠ46907Θ-ΠΤΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου