Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.75 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ6ΔΙ46907Θ-ΙΨ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.75 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2023 14:37:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΔΙ46907Θ-ΙΨ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου