Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΣΤΑΝΤ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΓ6Α46907Θ-ΞΩΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΣΤΑΝΤ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/06/2023 08:50:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ6Α46907Θ-ΞΩΥ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου