Προκήρυξη δύο κενών οργανικών θέσεων Γενικής Ιατρικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6ΧΤΙ46907Θ-26Σ

Θέμα: Προκήρυξη δύο κενών οργανικών θέσεων Γενικής Ιατρικής κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 14:55:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤΙ46907Θ-26Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου