Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 110/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ59Σ46907Θ-ΠΗ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 110/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2023 10:38:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ59Σ46907Θ-ΠΗ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου