ΧΕ-721 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 268/2023 – ΑΔΑ: 940Κ46907Θ-ΞΓΛ

Θέμα: ΧΕ-721 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 268/2023
Ημερομηνία: 15/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:21:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 940Κ46907Θ-ΞΓΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου