ΧΕ-741 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023 – ΑΔΑ: 6ΠΒ846907Θ-ΠΗΜ

Θέμα: ΧΕ-741 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023
Ημερομηνία: 16/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΒ846907Θ-ΠΗΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου