Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.59/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ " από την εταιρεία RONTIS HELLAS AEBE – ΑΔΑ: 6Ω0Λ46907Θ-ΞΔΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.59/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ "
από την εταιρεία RONTIS HELLAS AEBE
Ημερομηνία: 09/05/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2023 11:19:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω0Λ46907Θ-ΞΔΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου