ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΠΕΛΟ (ΣΚΟΥΦΙ) Μ.Χ. ΜΕ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ – ΑΔΑ: 6ΝΚΡ46907Θ-ΨΞΤ

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΠΕΛΟ (ΣΚΟΥΦΙ) Μ.Χ. ΜΕ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:11:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΚΡ46907Θ-ΨΞΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου