Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3281/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Χ5946907Θ-Χ2Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3281/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 09:32:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ5946907Θ-Χ2Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου