Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 ΞΕΝΩΝΑΣ Συμβαση Νοσοκομείου για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 667Ζ46907Θ-ΙΝΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 ΞΕΝΩΝΑΣ Συμβαση Νοσοκομείου για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:33:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 667Ζ46907Θ-ΙΝΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου