ΧΕ-14 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2022 – ΑΔΑ: ΩΔΞΚ46907Θ-Ν89

Θέμα: ΧΕ-14 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2022
Ημερομηνία: 11/01/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:13:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΞΚ46907Θ-Ν89
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου